Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 9. märtsil 2016

Osalesid: Enn Mihailov, Aleksander Zemskov, Maido Ruusmann, Kalle Vister, Aivar Uibu, Rene Rahnu, Tarmo Tamm, Ave Visor, Ruvo Noorkõiv.

  • arutelu haldurefomi arengutest riigis tervikuna;
  • juhtkomisjoni seisukohad/ettepanekud uue valla nime menetlemiseks. Arutelu käigus kujunes komisjoni ühtne seisukoht, mis esitatakse  omavalitsuste volikogudele;
  • komisjoni liikmed esitasid oma ettepanekud ühinemislepingu teksti muutmiseks/täiendamiseks;
  • juhtimisstruktuuri esmane esitlus. Tööversioon näeb esialgu ette kuus osakonda;
  • ühinemslepingu projekt esitatakse volikogudele aprillis, seejärel pannakse  lepingu projekt koos lisadega välja avalikkusele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks;
  • rahvaküsitluse läbiviimise korda menetlevad volikogud aprillikuus;
  • aprillis ilmub koos  Helme Kihlekonnalehega ühinemise erileht;
  • juhtkomisjon saab uuesti kokku 5.aprillil.
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee