Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 8.mail 2015

Omavalitsusjuhtide koosolek ühinemise ettevalmistamise teemal.
Osalejad:  Kalle Vister, Maido Ruusmann,  Ave Visor, Tarmo Tamm,  Aleksander Zemskov, Enn Mihailov,  Aivar Uibu, Egon Ilisson (Helme Kihelkonnaleht)
Koosolek kutsuti kokku Helme valla poolt, et liikuda ühiselt ühinemise ettevalmistamisega edasi, et ühinemine seekord õnnestuks.

  • Lepiti kokku, et ühinemise ettevalmistamist hakkab vedama juhtkomisjon, kuhu kuulub igast omavalitsusest kaks esindajat (volikogu esimees ja linnapea/vallavanem), juhtkomisjoni liikmed nimetatakse volikogude poolt hiljemalt mai kuu lõpuks. 
  • Otsustati, et esitatakse taotlus Siseministeeriumilt konsulatatsiooniteenuse saamiseks Rivo Noorkõivalt, lähiajal kohtutakse temaga ja lepitakse edaspidises täpsemalt kokku.
  • Arutati veel, kas ja kuidas moodustada teemakomisjonid, kas oleks vajadus uuringute järele, kuidas välja selgitada elanike arvamus, kuidas peaks toimuma kommunikatsioon ja avalikkuse kaasamine. 

Esimene kokkusaamine oli konstruktiivne ja möödus positiivses õhkkonnas.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee