Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 18. novembril 2015

Osalejad: Ave Visor, Tarmo Tamm, Aleksander Zemskov, Enn Mihailov, Rene Rahnu, Aivar Uibu, Kalle Vister, Maido Ruusmann, Rivo Noorkõiv.

Jätkati ühinemislepingu aruteluga. Läbi arutati hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi ja külaliikumise  küsimused.

Haridus

 • tegutsema jäävad kõik lasteaiad;
 • tegutsema jäävad ka kõik koolid, seda muidugi õpilaste olemasolul;
 • vähendatakse lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate palgavahet;
 • koduvallasiseselt kompenseeritakse õpilaste sõidukulud. Väljapoole koduvalda gümnaasiumi astmes osaliselt;
 • parimate õppurite tunnustamiseks töötatakse välja kord;
 • jääb tegutsema huvikool Tõrvas ja jätkatakse huviringide tegevust;
 • toetatakse laste õppimist teiste omavalitsuste huvikoolides, kui samaväärset teenust koduvallas ei pakuta.

Noorsootöö

 • jäävad tegutsema Tõrva Avatud Noortekeskus ja  noortekeskused piirkondades;
 • jätkatakse noorte- ja lasteorganisatsioonide toetamist;
 • jätkatakse noortevolikogu tegevuse toetamist.

Kultuur

 • jäävad tegutsema kõik raamatukogud, raamatukogude rahastamise maht ei vähene;
 • jäävad tegutsema kõik kultuurimajad ja rahvamajad;
 • jätkatakse piirkonna traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist;
 • tegutsemist jätkavad muuseumid, toetatakse kalmistute, Tõrva kirik-kammersaali ja Gertruda kabel-kiriku tegevust;
 • toetatakse Mulgi külastuskeskuse arendamist;
 • säilitatakse laululavad;
 • soodustatakse mulgi pärimuskultuuriga seotud tegevusi.

Sport

 • jäävad tegutsema Tõrva spordihoone, Ritsu spordibaas, Pikasilla puhkeala, kõik spordiväljakud ja koolide võimlad;
 • jätkatakse piirkonna traditsiooniliste spordiürituste korraldamist;
 • töötatakse välja spordiklubide toetamise põhimõtted ja nende rahastamise mehhanism.

Külaliikumine

 • toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja külaliikumist;
 • töötatakse välja mittetulundusühendustele toetuste andmise kord.

Juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 3. detsembril. Arutusele tuleb majandus ja investeeringud.

                                                                                                                                                      

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee