Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 18. jaanuaril 2016

Osalesid: Tarmo Tamm, Ave Visor, Enn Mihailov, Aivar Uibu, Maido Ruusmann, Rivo Noorkõiv.

Otsustati:

  • viia sisse muudatused ajakavas;
  • aprilli kuu Helme Kihelkonnalehe vahel ilmub ühinemise lisaleht, milles on ühinemislepingu projekt, info rahvaküsitluse läbiviimise kohta ja kohapeal toimuvate koosolekute ajad;
  • 21.04 i toimub visioonikonverents Tõrvas, rahvakoosolekud peetakse 25.04 Hummulis, 26.04 Koorkülas, 27.04. Riidajas, 28.04 Alal, 02.05 Pikasillas ja 03.05 Linna külas;
  • rahvaküsitlus viiakse läbi ajavahemikul 16 - 22 mai. Hääletamine toimub küsitluspunktides, elektrooniliselt ja kodus. Osaleda saavad täisealised;
  • iga omavalitsus selgitab oma investeeringuobjektide nimekirjast  välja 3 prioriteetset objekti ühinemislepingu tarvis. Lepingusse pannakse kirja, kuidas hakatakse kasutama tühjaks jäänud korras hooneid. Ühinemislepingu projekti arutelu volikogudes toimub märtsis, seejärel toimub lepingu avalik väljapanek;
  • järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub Hummulis 15. veebruaril kell 10.00.
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee