Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 17. mail 2016

  • Arutati läbi ühinemislepingu projektile tehtud ettepanekud. Oma seiuskohad ettepanekute suhtes esitab juhtkomisjon volikogudele, kes otsustavad, kas viia sisse muudatused ühinemislepingu projetis. Kokku laekus 10 ettepanekut, lisaks ettepanekud uue omavalitsuse nime kohta. Kõikidele ettepanekute (v a nimi) saatjatele saadetakse vastused,
  • Arutati läbi elanike arvamuse väljaselgitamise korra eelnõu. Juhtkomisjoni seisukoht oli, et rahvahääletusele pannakse kaks küsimust. Lisaks küsimusele ühinemise toetamise või mitte toetamise kohta ka tulevase valla nimeküsimus. Nime variandid oleksid Helme ja Tõrva. Volikogudele tehakse ettepanek,et küsitluse tulemused valla nime osas oleks volikogule siduvad, kui küsitluses osaleb vähemalt 50% hääleõiguslikest inimestest.
  • Arutati ka Soontaga külaga seonduvat. Otsustati ära oodata uue haldusreformi seaduse jõustumine.
  • Juuni kuu volikogude istungid planeeritakse 21. juuniks algusega kell 16.00.
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee