Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 15. veebruaril 2016

Osalesid: Ave Visor, Tarmo Tamm, Aleksander Zemskov, Enn Mihailov, Aivar Uibu, Maido Ruusmann, Rivo Noorkõiv.

Otsustati:

  • kuna juhtkomisjoni liikmeteni on jõudnud info, et Puka valla Soontaga ja Purtsi külad soovivad ühineda Tõrva, Helme, Hummuli ja Põdrala ühinemisläbirääkimistega, otsustati, et kui selline ettepanek tuleb, siis ollakse valmis pöörduma Puka Vallavolikogu poole ettepanekuga Soontaga ja Purtsi külade ühinemiseks uue omavalitsusega;
  • toimub paberivaba rahvaküsitlus VOLIS keskkonnas, küsitluse läbiviimise täpsema korra töötavad välja linna/vallasekretärid;
  • jätkati ühinemislepingu läbirääkimisi. Lepingu mustand saab valmis veebruari lõpus, märtsis tutvustatakase lepingut volikogudes ja seejärel toimub lepingu avalik väljapanek;
  • uue omavalitsuse nimeks saab Lõuna-Mulgi vald.
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee