Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 15. mail 2015

Osalejad: Kalle Vister, Maido Ruusmann, Tarmo Tamm, Aleksander Zemskov, Enn Mihailov, Aivar Uibu , Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia konsultant)
 
Rivo Noorkõiv jagas informatsiooni oma senistest kogemustest omavalitsuste nõustajana.

Arutati:  

  • kuidas läbi viia rahvahääletus. See peaks olema võimalikult lihtne, kindlasti tahetakse kaaluda e-hääletamise võimalust;
  • millised analüüsid koostatakse. Esialgu jäid sõelale rahvastik, finants ja sotsiaalala.
  • milline võiks olla ühinenud omavalitsuse juhtimisstruktuur;
  • kuidas läbi viia uue volikogu valimised;
  • kas koolivõrk vajaks korrastamist.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee