Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 14.juunil 2016

  • Tehti kokkuvõte rahvaküsitluse tulemustest. Valla nime küsimus on endiselt lahtine, sest osavõtt küsitlusest oli väike. Nime valiku otsustavad volikogud. Juhtkomisjon teeb volikogudele ettepaneku nime hääletamine läbi viia salajasel hääletusel. Samuti teeb juhtkomisjon volikogudele ettepaneku, et kui mõlemad nimed saavad volikogude poolt võrdselt hääli (2:2) valitakse valla nimeks nimi, mis on saanud kokku rohkem volikogu liikmete hääli. 
  • 21. juunil algusega kell 16.00 peetakse kõigi nelja: Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva volikogude istungid Tõrva Gümnaasiumi aulas. Päevakorras on valla nime valimine, ühinemislepingu kinnitamine ja taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks pärast 2017.a kohalikke valimisi.
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee