Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 3. detsembril 2015

Osalejad: Tarmo Tamm, Aleksander Zemskov, Enn Mihailov, Rene Rahnu, Aivar Uibu, Maido Ruusmann, Rivo Noorkõiv.

Lepiti kokku järgmised kokkusaamised: majanduskomisjon 16. detsembril ja 7. jaanuaril. Esimesel koosolekul jätkatakse investeeringute aruteluga.Teisel, kuidas jätkavad allettevõtted uues omavalitsuses. Juhtkomisjon saab uuesti kokku 13. jaanuaril.

Jätkati tööd ühinemislepinguga. Sotsiaalvaldkonnas lepiti kokku, et

  • hooldekodude teema tuleb eraldi läbi arutada;
  • alates aastast 2018 hakkavad kehtima uued sotsiaaltoetuste ühtlustatud määrad;
  • terviseprofiili temat lepingus ei käsitleta;
  • jätkub perearsti vastuvõtt Hummulis;
  • struktuuri arutatakse hiljem koos kogu omavalitsuse struktuuriga.

 Uue valla nimevariante on esialgu kaks - Helme ja Lõuna-Mulgi.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee