Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni kooslek 5. aprillil 2016

  • arutati Soontaga küla liitumise küsimust, koosolekul osales Soontaga elanike esindaja Aare Jaama. Juhtkomisjon toetab Soontaga küla soovi ühineda Tõrva piirkonnaga, otsustav sõna on öelda Puka Vallavolikogul;
  • Rivo Noorkõiv rääkis haldusreformi seisust riigi tasandil;
  • jätkus töö ühinemislepingu projektiga. Lepingu projekt pannakse avalikule arutusele aprilli teises pooles;
  • tehti kokkuvõte 26. märtsil toimunud nelja omavalitsuse volikogu liikmete ühsiüritusel arutatust;
  • visioonikonverents korraldatakse 23. aprillil Tõrva kinomajas, rahvaga kohtumised toimuvad 25. aprillist 3. maini. Rahvaküsitluse läbiviimise kord kinnitatakse volikogudes pärast kohtumisi s t mai kuu volikogu istungitel ja seetõttu plaanitakse küsitlus läbi viia juunis;
  • Helme Kihelkonnalehe toimetaja Egon Ilisson tutvustas ühinemise erilehte.  Leht ilmub aprillikuu Kihelkonnalehe vahel.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee