Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala ühineme!

ÜHINEMISE  RAHVAKÜSITLUS

06. juuni 2016

9.-11. juuni  toimub ühinemise rahvaküsitlus Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas. Küsitlusest saavad osa võtta kõik rahavstikuregistri järgselt Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas  elavad ja küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased elanikud.  

KÜSITLUS KOOSNEB KAHEST HÄÄLETUSEST
1.    Esimene hääletus selgitab välja, kas hääletaja toetab Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks  või  mitte (vastusevariandid toetan/ei toeta).
2.    Teine hääletus selgitab välja vastaja eelistuse tulevase omavalituse nime osas (vastusevariandid toetan nimevalikut  Helme vald/ toetan nimevalikut Tõrva vald).

KÜSITLUSES OSALEMISEKS ON 3 VÕIMALUST

Veebikeskkonnas  www.volis.ee  

Hääletada saab 9. juuni kella 9.00-st kuni 11. juuni kella 20.00-ni. Hääletamiseks on vajalik ID-kaart (PIN koodid) või Mobiil-ID .

Küsitluspunktides:  Helme vallas vaata www.helme.ee

                                Hummuli vallas vaata www.hummuli.ee

                                Põdrala vallas vaata www.podrala.ee

                                Tõrva linnas vaata www.torva.ee

Küsitluspunktis hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument  (ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus).  
Hääletamine on elektrooniline, aga hääletajat abistab küsitluskomisjoni liige ja ID-kaardi PIN koodid ei ole hääletamiseks vajalikud.

Kodus

Kui isik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel   ei saa küsitluspunkti  hääletama tulla saab ta esitada avalduse kodus hääletamiseks. Avaldus tuleb esitada hiljemalt  9.juuni kella 17.00-ks     kirjalikult või e-posti teel  oma valla/linnavalitsusele  või suuliselt helistades oma valla/linnavalitsusse.  

Ka kodus hääletamine on elektrooniline!

Loodame  aktiivset osavõttu Kui hääletusest võtab osa rohkem kui 50% hääleõiguslikest isikutest on küsitluse tulemus valla nime osas volikogule siduv .  

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee