Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala ühineme!

Juhtkomisjoni koosolek

27. november 2015

Järjekordne juhtkomisjoni koosolek peetakse 3. detsembril algusega kell 14.00 Tõrva linnavalitsuses.

Päevakorda on planeeritud:

  • Eesmärgid ja töökorraldus 
  • Ühinemislepingu valminud osadele tagasiside
  • Läbirääkimised: elamu- ja kommunaalmajanduis, ühisveevarustus ja –kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus, kohalikud teed
  • Edasised sammud 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee