Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala ühineme!

Haldusreformi valitsuskomisjon arutas omavalitsuste ühinemiskriteeriume

28. oktoober 2015

Eile, 27. oktoobril, Stenbocki majas kogunenud haldusreformi valitsuskomisjon sai ülevaate ekspertkomisjoni koostatud reformiettepanekutest. Ekspertide hinnangul peab ühinemisel tekkiva omavalitsuse elanike arv olema suurem teatud miinimumpiirist.

Samuti peaksid ühinevatele omavalitsustele makstavad toetused olema senisest kaks korda suuremad ning ühinemistel tuleks teha vaid üksikuid erandeid.

Valitsuskabinet arutab haldusreformi novembris.

"Ekspertkomisjon on teinud head tööd ja täna esitletud ettepanekutega on astutud pikk samm edasi. Nüüd on olemas alus, millega valitsus saab edasi töötada," ütles peaminister Taavi Rõivas.

Riigihalduse minister Arto Aasa sõnul on ekspertide poolt väljapakutud soovituste näol tegemist haldusreformi põhistsenaariumiga. "Tänasel valitsuskomisjoni istungil arutatud ettepanekud on aluseks edasisele diskussioonile valitsuskabinetis, kuhu need kolme nädala jooksul viin. Tegemist on põhistsenaariumiga, mis tugineb ekspertide soovitustel, aga kõik ei ole veel lukus," lisas Aas.

Esialgse haldusreformi kava koostanud ekspertkomisjoni ettepanekul võiks liitumisel tekkivate omavalitsuse minimaalne suurus olla 5000 elanikku. Sellest suurusest alates on omavalitsus oluliselt võimekam piirkondlikku elu arendama, võtma tööle pädevaid inimesi ning kasvab omavalituse investeerimisvõimekus. Senised omavalitsuste ühinemised on näidanud, et ühendatud jõududega pakutakse kohalikele elanikele kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid avalikke teenuseid ning paraneb ka piirkonna konkurentsivõime.

Ekspertide hinnangul peab ühinemiskriteeriumites olema erandeid võimalikult vähe, et valdav osa omavalitsustest vastaksid 5000 elaniku miinimumkriteeriumile. Ühe võimaliku erandina toodi välja merelised saarvallad, nagu näiteks Kihnu, Muhu, Ruhnu või Vormsi. Lisaks soovitakse omaalgatuslikult ühinevaid ja kriteeriumidele vastavaid omavalitsusi toetada senisest kaks korda enam ning suurendada ühinemise tõttu ametist lahkuvate omavalitsusjuhtide hüvitist.

Haldusreformi valitsuskomisjon kogunes   teist korda. Valitsuskomisjoni esimees on peaminister ja aseesimees riigihalduse minister. Lisaks neile on komisjoni liikmeteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Eesti Linnade Liidu esindaja, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, peaministri nõunik, rahandusminister, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esindaja, Riigikogu maaelukomisjoni esindaja, Riigikogu põhiseaduskomisjoni kaks esindajat, siseminister, tervise- ja tööminister ning Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja.

Allikas: www.valitsus.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee