Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala ühineme!

Helme Vallavolikogu komisjonid asuvad arutama ühinemisteemat

26. oktoober 2015

Sellel nädalal peavad oma koosolekud volikogu sotsiaalkomisjon ning haridus- ja kultuurikomisjon, et arutada läbi sotsiaal-, hariduse ja kultuuriteema ühinemise protsessis. 

Sotsiaalkomisjoni arutelu aluseks on OÜ Geomeedia poolt koostatud piirkonna sotsiaalprofiil.

Haridus- ja kultuurikomisjon kaardistab olemasoleva seisu hariduses, kultuuris ja spordis.. Pannakse paika oma sesiukohad, milline võiks olla uue oamvalitsuse struktuur hariduse ja kultuuri valdkonnas  ning   kuidas peaksid olemasolevad asutused jätkama pärast ühinemist.  

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee