Helme Kihelkonnaleht

Jäätmemajandus

HELME ÜHISJÄÄTMEJAAM

 

Asub endises Härma kruusakarjääris, sissesõiduga Tõrva-Pikasilla maanteelt.

Ühisjäätmejaama haldab OÜ Helme Teenus tel 7635486, e-post helmeteenus@gmail.com

AVATUD: T-R 8-15, L 9-15, suletud P-E  tel  53033430
VÕETAKSE VASTU EELNEVALT SORTEERITUD:
OHTLIKUD JÄÄTMED
PAKENDIJÄÄTMED
METALLIJÄÄTMED
PROBLEEMTOOTED
PLASTIJÄÄTMED
SUURJÄÄTMED
PAPP JA PABER
PUIDUJÄÄTMED
VANAD REHVID

BIOLAGUNEVAD AIA-JA HALJASTUSJÄÄTMED

ETERNIIT jm ASBESTI SISALDAVAD JÄÄTMED 

EHITUSJÄÄTMED

SEGAOLMEJÄÄTMED

Hinnakiri: Helme jäätmejaama hinnakiri.pdf

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee