Helme Kihelkonnaleht

Rahvamajad

Helme vallas on kaks rahvamaja – Koorküla ja Ala rahvamaja. 

Alates 1. juuli 2014 on Koorküla rahvamaja suletud regulaarseks tegevuseks. Soovijad saavad ruume rentida ürituste läbiviimiseks. 2006. aastal teostatud kapitaalremondi järgselt on hoone jätkuvalt heas seisukorras. Täna on valla poolt tagatud rahvamaja ja selle ümbruse korrashoid. 

Ala rahvamajas  valmisid 1997. aastal spordi- ja kultuuritegevuseks sobivad ruumid, mida kasutab ka Ala Põhikool. Saalis on istekohti umbes 360 inimesele, lava mõõdud on 9x9 m. Rahvamaja kasutuses on kaks kabinetti - üks rahvamaja juhatajale, teine ringitegevuseks ja esinejatele. Koos Ala põhikooliga on ühised riietusruumid ja tualett ning kodundusköök koos vajamineva inventariga. Rahvamaja helitehnika on aegunud (viimati uuendatud 2008. aastal). Rahvamaja pakub võimalusi tegeleda mitmesuguste erinevate huviringidega erinevas eas elanikele. Korraldatakse sündmusi, matku, spordivõistlusi, ühiseid kontserdi- ja teatrikülastusi, tähtpäevi ja muid traditsioonilisi sündmusi, käiakse ise esinemas ja kutsutakse erinevaid külalisi rahvamajja esinema. Projektipõhiselt saadud rahastusest on rajatud Ala Põhikooli jõusaal, mida rahvamaja spordiringi liikmed õhtusel ajal aktiivselt kasutavad. Rahvamajas töötab 9 ringi.

/Väljavõte valla arengukavast 2010 - 2025/

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee