Helme Kihelkonnaleht

Valla vapp

Helme valla vapi kasutamine

Valla põhimäärus § 10

(1) Helme valla vappi kasutatakse
1) vallavolikogu ja vallavalitsuse dokumendiplankidel;
2) valla autasudel, meenetel ja ametlikel trükistel;
3) valla piiritähistel.

(2) Juhtudel, mis ei ole toodud käesoleva paragrahvi lõikes 1, võib Helme valla vappi kasutada üksnes vallavalitsuse loal.

(3) Helme valla vapi kasutamine etalonist erineval kujul kuulub igakordsele läbivaatamisele ja kinnitamisele vallavalitsuse poolt 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee