Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav riigieelarve vahenditest makstav toetus, mille abil leevendatakse isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekupiir ja toimetulekutoetus

Eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Blanketid:

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks   .pdf

Eluasemekulude tõend  .pdf

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee