Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED

Ravimitoetus

Ravimitoetus makstakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes isikule eelkõige retseptiravimite maksumuse kompenseerimiseks, kui taotleja sissetulek ei võimalda katta kõiki retseptiravimite ostmiseks vajalikke kulutusi.

Toetuse määramisel on sotsiaalametnikul õigus küsida perearsti arvamust.

Ravimitoetust makstake üldjuhul  32 eurot kvartalis.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee