Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED

Prillitoetus

Prillitoetust makstakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes olevate perede lastele, puudega lastele ning erandjuhul teistele puudega inimestele.

Prillitoetust makstakse üldjuhul üks kord aastas 60 eurot.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee