Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED

Eluaseme kohandamise toetus

Eluaseme kohandamise toetust makstakse puudega või vähekindlustatud/majanduslikes raskustes isikutele/peredele.

Eluaseme kohandamise toetus on mõeldud sotsiaalhoolekandega seotud eluruumide remondiks ja korrastamiseks, sealhulgas kaldteede ehitamiseks.

Eluaseme kohandamise toetust makstakse küttekollete remondiks, kui see vajadus on inimese abivajaduse hindamise käigus selgunud.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee