Helme Kihelkonnaleht

Sotsiaalteenused

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatav ülhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Üldhooldusteenuse eest osaline tasumine on reguleeritud eraldi korraga „Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest valla eelarve vahenditest osalise tasumise kord“.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee