Helme Kihelkonnaleht

Sotsiaalteenused

Täisealise isiku hooldus

Täisealise isiku hooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus. Eesmärk on täisealisele isikule hoolduse määramine, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldust teostab abivajajale Helme Vallavalitsuse poolt määratud isik.

Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

Täisealise isiku hooldaja määramine on reguleeritud eraldi korraga “Hooldajatoetuse ja puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord Helme vallas“.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee