Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Toetus kinnipidamiskohast vabanenule

Toetus kinnipidamiskohast vabanenule on vajadusel vaid neile, kelle viimane rahvastikuregistrijärgne elukoht on Helme vald. 

Toetuse suuruseks on riiklik toimetulekutoetuse piir.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee