Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Puudega lapse toetus

Toetus makstakse puudega lapse vanemale või eestkostjale, maksmise aluseks on lapse arstliku ekspertiisikomisjoni või ekspertarsti otsus.

Toetust makstakse kuni lapse 18. eluaastani k a.

Toetust makstakse ükskord aastas  40 eurot lapse kohta.

Toetust makstakse üldjuhul detsembri kuus.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee