Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu ning selle läbi jääb ilma sissetulekust ja sotsiaalkindlustusest.

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Taotlus

Puudega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahend

Kinnituskiri

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee