Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Puudega inimese täiendav sotsiaaltoetus

Puudega inimese täiendavat sotsiaaltoetust makstakse raske või sügava puudega inimesele, kellele ei ole määratud hooldajat ega koduhooldusteenust. Toetuse abil inimene korraldab ise oma hoolduse erinevate abistajate või teenuste kaasabil temale koduses keskkonnas.

Toetuse maksmine on reguleeritud eraldi korraga “Hooldajatoetuse ja puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord Helme vallas”.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee