Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Matusetoetus

Matusetoetus makstakse Helme valla elaniku surma korral matuse korraldajale. 

Üldjuhul makstakse toetus välja koheselt pärast surma registreerimist vallavalitsuse kassast.

Surma registreerimisel mujal perekonnaseisuasutuses, esitab matuse korraldaja avalduse toetuse saamiseks hiljemalt ühe kuu jooksul surma registreerimisest arvates.

Toetus makstakse isiku surma registreerimise kuupäeval kehtinud matusetoetuse määras.

Matusetoetust makstakse 180 eurot.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee