Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Koolilõuna- ja lasteaia toidu toetus

Koolilõuna ja koolipiima maksumus kompenseeritakse 1.-12. klassi päevases õppevormis õppivatele õpilastele.

Koolilõuna maksumuse vahe, mis tuleb koolilõuna tegelikust maksumusest ja riigi poolt eraldatud summast, kaetakse Helme valla eelarvest lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud määrast.

Lasteaia toidu ja lasteaia koolipiima maksumus kompenseeritakse Helme valla munitsipaalharidusasutustes käivatele lasteaialastele täies ulatuses.

Väljaspool Helme valda lasteasutuses käivatele lastele toiduraha ei kompenseerita v a  rahvastikuregistri järgselt Jõgeveste, Kalme, Roobe, Patküla, Koorküla ja Kirikuküla külades elavatele lasteaialastele, kes käivad Tõrva linna lasteaedades.

 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee