Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Kooli lõpetamise toetus

Kooli lõpetamise toetus makstakse põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse päevase õppevormi lõpetajale kooli lõpetamise puhul. 

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist, esitades vallavalitsusele avalduse ja kooli lõputunnistuse koopia.

Toetust makstakse:

  • põhikooli lõpetajale 30 eurot; 
  • põhikooli  kiituskirjaga lõpetajale 70 eurot; 
  • gümnaasiumi lõpetajale 40 eurot; 
  • gümnaasiumi lõpetajale heade ja väga heade õppetulemuste põhjal 70 eurot; 
  • gümnaasiumi lõpetajale hõbemedaliga 100 eurot; 
  • gümnaasiumi lõpetajale kuldmedaliga 130 eurot; 
  • kutsehariduse lõpetajale põhihariduse baasil 40 eurot; 
  • kutsehariduse lõpetajale heade ja väga heade õppetulemuste põhjal 70 eurot; 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee