Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Erakorraline toetus seoses õnnetusjuhtumiga

Erakorralist toetust makstakse kui tegemist on ootamatute kulutustega seoses loodusõnnetuse, tulekahju vms.

Erakorralise toetuse maksmise ettepaneku teeb sotsiaalametnik vallavalitsusele tulenevalt kulutuste või kahjude ulatusest.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee