Helme Kihelkonnaleht

Helme valla veemajandusprojekt

Algavad ehitustööd Helme valla veemajandusprojektis

12:40 17. oktoober 2012

15.06.2012 sõlmiti OÜ Helme Teenus ja AS Valmap Grupp vahel kolm projekteerimis-ehituslepingut Helme valla veemajandusprojekti elluviimiseks. Projekti raames teostatakse vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöid Helme alevikus, Linna külas, Ala külas ja Patkülas.

Lepingute maksumused osade kaupa on järgnevad:

Osa 1. Helme, Patküla, Linna küla ja Ala küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine maksumusega 1 558 148,76 eurot.
Osa 2. Veetöötlusjaamade projekteerimine ja ehitamine 660 362,22 eurot.
Osa 3. Reoveepuhastite projekteerimine ja ehitamine 393 498.- eurot.
 
Esimesena alustatakse Osa 1 raames vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Helme alevikus. Tööd algavad eeldatavalt alates 15.oktoober 2012. 
 
Helme alevikus rekonstrueeritakse kokku 1,3 km veetorustikku ja 1,8 km isevoolset ning 0,2 km survekanalisatsioonitorustikku. 
Projekt elluviimise lõpptähtaeg on 28.juuni 2012.
 
Ehitustööde Töövõtja (Valmap Grupp AS) poolne projektijuht on Mati Madal, tel 5119084; 
Tellija (Helme Teenus OÜ) esindaja on Vello Eirand, tel 5226161;
Tellija projektijuht (Infragate Eesti AS) on Indrek Tamberg, tel 5109135
Objektil järelevalve teostaja (Infragate Eesti AS) on Kaido Pitkäärt tel 5086227
 
 
Indrek Tamberg
Projektijuht
 

KALENDER

september 2017
04
11:00 - 29.09.2017 17:00
Näitus Mats Erdell 225
Taagepera raamatukogu
04
11:00 - 29.09.2017 17:00
Näitus Väärtuslik Lahemaa
Taagepera raamatukogus ja Ala külakeskuses
26
10:30
Lembit Eelmäe 90. sünniaastapäeva tähistamine
Holdre, Ala rahvamaja, Taagepera
27
15:00
Vallavolikogu istung
Vallamajas
30
19:00
Aidapidu
Helme kultuuriaidas
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoisshelme.ee