Helme Kihelkonnaleht

Pargi rekonstrueerimine

Helme koobaste ümbruse ja mõisapargi (lossipargi) heakorrastamise VI etapp

Pargi hooldustööde VI etapi tööde raames on plaanis teostada rekonstrueerimistöödeks vajalikud eeluuringud - geodeetiline alusplaan, muinsuskaitse eritingimused pargi rekonstrueerimiseks ja dendroloogilised uuringud koos raieplaaniga.

Uuringud on aluseks pargi rekonstrueerimise projekti koostamiseks, mis hõlmab endas pargiala ja koobaste ümbruse kujundust, teedevõrku, istutusi, viitade, stendide, piirete jms paigaldamist, silla rajamist lossivaremetesse, tiikide rajamist ja pargi valgustust.

Tööde maksumus on 37,8 tuhat eurot.

Tööde teostamiseks on Helme Vallavalitsus saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee