Helme Kihelkonnaleht

Linna küla noorte sportimistingimuste parandamine

12.aprillil sai Valgamaa Partnerluskogu juhatuse heakskiidu vallavalitsuse poolt projektikonkursile "Noor Valgamaa" esitatud projekt "Linna küla noorte sportimistingimuste parandamine".

Projektjuht on Ritsu Lasteaed-Algkooli õpetaja ja lapsevanem Mai Jõgi.

Projekti kogumaksumus on  5148  €, sellest toetuse summa 4633 €.

Projekti tulemusena saavad  Linna küla noored enda kasutusse batuudid, jooksuraja Kettler Marathon TX5 ja mitmesugust spordivarustust.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee