Uudised ja teated

Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

30. märts 2017

Helme Vallavolikogu otsustas 20. detsembril 2016.a. otsusega nr. 30 algatada Kirikukülas, Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

30. märts 2017

Helme Vallavolikogu otsustas jätta algatamata Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

KSH algatamata jätmise otsuse- ja selle lisaks oleva eelhinnanguga saab tutvuda Helme vallavalitsuses, aadressil Tartu tn 20 ja Helme valla kodulehel www.helme.ee

Täiendav info: Andres Jurs, tel 76 68 453, mob  50 69 331

Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

30. märts 2017

Helme Vallavolikogu võttis vastu ja suunab avalikule väljapanekule Kähu külas asuva Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu.

24. märts 2017

HANKETEADE

13. märts 2017

Popp nädal popis koolis

01. märts 2017

"Vali nutikalt" tuleb taas

Uudiste arhiiv
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee