Uudised ja teated

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima 50 000 euro suurusele õppestipendiumile 

28. august 2017

SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad. 

Stipendium on mõeldud: 

• õppemaksu tasumiseks, 

• õppevahendite soetamiseks ja/või 

• igakuiseks isemajandamiseks, 

• lastehoiu (lasteaia)maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium). 

SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard toob SEB 2017. aasta noorte  uuringust välja, et 18-25. aastastest noortest peab 34% vanemate ja sugulaste toetust oluliseks. Heategevusfondi sihtgrupil puudub vanemliku hoole tugi, sestap on oluliseks elatusallikaks õppivale noorele õppestipendium. Kuue ja poole aastaga on fondile esitatutud üle 1200 stipendiumi taotluse. „Meie stipendiaadid on oma tagasisides märkinud, et lisaks rahalisele toetusele annab igakuine regulaarne sissetulek neile juurde nii motivatsiooni kui ka usku ennesesse.“ 

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, 
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. 

Taotlusi saab esitada kuni 20. septembrini. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust. 

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: 
<http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium> 
http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium 

Lisainfo: 

Merike Villard 

Projektijuht 

MTÜ SEB Heategevusfond 

+ 372 665 5615 

+372 506 0953 

<mailto:merike.villard@heategevusfond.ee>; merike.villard@heategevusfond.ee ;

<mailto:stipendium@heategevusfond.ee>; stipendium@heategevusfond.ee ;

<http://www.heategevusfond.ee> www.heategevusfond.ee 

<http://www.facebook.com/heategevusfond> www.facebook.com/heategevusfond 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee