Uudised ja teated

Ala Põhikool võtab tööle majandustöötaja

20. juuni 2017

Ala Põhikool kuulutab välja konkursi majandustöölise ametikohale:

Peamine ülesanne ja eesmärgid.

 • majandustöölise ametikoha peamiseks ülesandeks on põhikooli majandus- ja haldustegevuse korraldamine eesmärgiga  luua ja hoida põhikooli hoones ja territooriumil õppimiseks, huvitegevuseks ja koolitöötajate tööks soodsad, ohutud ja esteetilised tingimused.
 • majandustööline kuulub põhikooli juhtkonda ja teeb koostööd põhikooli juhtkonna liikmetega.
 • majandustöölise ametikohal töötajale esitatavad nõuded

Majandustööline:

 • soovib ja oskab põhikooli töötajatega ja külastajatega viisakalt ja tasakaalukalt suhelda;
 • oskab käsitleda IKT-, side- ja signalisatsioonivahendeid;
 • on võimeline kriisisituatsioonis operatiivselt ja adekvaatselt reageerima;
 • valdab eesti keelt vähemalt B2 tasemel (muukeelse hariduse omamisel);
 • omab kutse või kõrgemat haridust. Soovituslik ehituserialal.

Tööga alustamine 01.08.2017

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 16.07.2017.a.
Kontaktandmed: tavaposti teel Ala Põhikool Ala küla, Helme vald, Valgamaa,68507.
e.post: kool@ala.edu.ee või direktor@ala.edu.ee

Ala Põhikool pakub:    

 • võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel,
 • eneseteostamise võimalust,
 • arenevas meeskonnas töötamist.

Info tel 51991773 Ave Visor 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee