Uudised ja teated

Tööandjate nõustamispäev „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus“

02. märts 2017

Töötukassa korraldab 9. märtsil kell 9.00 Tõrva Avatud Noortekeskuses (Spordi 1, Tõrva) Tööandjate nõustamispäeva „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus“.

Päevakava: 

 8:45 –  9:00  Kogunemine, hommikukohv

 9:00 –  9:30  Sissejuhatus. Kes on erivajadusega või vähenenud töövõimega inimene? Mis on puue, töövõimetus ja osaline töövõime. Töötukassa toetused ja teenused tööandjatele erivajadustega inimeste värbamiseks ja töötamise toetamiseks.

 9:30 – 11:00  Kuulmispuudega inimene töökollektiivis. Töötuba.

11:00 – 11:15  Kohvi- ja sirutuspaus

11:15 – 12:45  Liikumispuudega inimene töökollektiivis. Töötuba.

12:45 – 13:15  Lõuna (organiseeritud)

13:15 – 14:45  Psüühikahäirega inimene töökollektiivis. Töötuba.

14:45 – 15:00  Kokkuvõte, küsimused

Registreerimine: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-noustamispaev-erivajadusega-inimene-tooandja-voimalus

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee