Uudised ja teated

Algab uus tasuta koolituste sari

08. veebruar 2017

Kaheksas Eesti maakonnas algab uus koolituste sari, mida pakutakse Valga maavalitsuse projekti "Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal" raames ja mis on suunatud põhi- või keskhariduseta täiskasvanutele. Valga maavalitsuse projektipartneriteks on Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja Ida Viru Kutsehariduskeskus.

Tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanuid töötajaid. Seetõttu viiakse projekti raames läbi keele- ning arvutikoolitusi elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanutele. 

„Tööturg muutub kiiresti ja vajame järjest konkurentsivõimelisemaid inimesi, sest kaasaegses majanduses on paindlikkus ja kohanemisvõime äärmiselt olulised. Seega soovime selle projekti raames suurendada inimeste võtmepädevust ja täiendada olemasolevaid kutseoskusi. Koostöös projektipartneritega aitame ja koolitame 380 täiskasvanut ning seda kahe aasta jooksul, 2017 ja 2018,“ ütles projektijuht, Valga maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ivar Unt.

Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Jõgeva, Tartu, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas toimuvatel koolitustel võivad osaleda inimesed üle Eesti. Koolituste raames saab õppida inglise keelt (kõik maakonnad), eesti keelt (Ida-Virumaa, Valgamaa), läti keelt (Valgamaa) ja digipädevust (kõik maakonnad). 

Projekti osalejate puhul on eelistatud põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud või teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid. Statsionaarõppes osalevad inimesed koolitustel osaleda ei saa. 

Registreerimine tasuta koolitustele:
www.registreeri.ee   
Kohtade arv piiratud!

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo:
Ivar Unt
Projektijuht
Valga Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
766 6150 või 528 4217
ivar.unt@valga.maavalitsus.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee