Uudised ja teated

Mulke talvekuul keskendub seekord kohapärimusele

01. veebruar 2017

28. veebruaril korraldab Mulgi Kultuuri Instituut järjekordse Mulke talvekuuli. Seekord on teemavaldkonnaks Kohapärimus ja pärimus Mulgimaal.

Teemad: Kohapärimuse ja pärimuspaikade olemus. Pärimuspaikade uurimise allikad ja metoodika. Jüri Metssalu
Näiteid Mulgimaa kohapärimusest - Jüri Metssalu 

Koolituse aeg: 10:00-16:00. Koolituse pikkus kokku: 5 tundi, paus üks tund

Koht: Tõrva linn, Tõrva kultuurimaja Männiku 5

Koolitaja: Eesti Kohapärimuse Keskus, mki@mulgimaa.ee, 5185 371">vaata siit

Info ja registreerumine: Mulke talvekuuli 28.02.2017 registreerumine
või: Kaja Allilender mki@mulgimaa.ee, 5185 371

Korraldab: Mulgi Kultuuri Instituut

Toetab: Mulgimaa kultuuriprogramm

Kohapärimus on koha(nime)keskne, enamasti proosatekstina esitatud folkloor, mille hulka kuuluvad (koha)muistendid ja kohtadega seotud uskumused, kombekirjeldused, ajalooline pärimus, mälestused jm.
Kohapärimuse tuumaks on kohamuistend. Rahvapäraselt legendiks nimetatud muistend on uurijatermin, eeskujuks saksakeelne Ortssage. Kohapärimuslikku ainest sisaldavad kohamuistendid (puud, kivid, mäed jm maastikuvormid, veekogud, asustus, ehitised, kalmed); hiiu- ja vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Vanapagan); ajaloolised muistendid (sõjad, pelgupaigad jm); aardemuistendid.
 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee