Uudised ja teated

Statistikaameti 2017.a isiku-uuringud

31. jaanuar 2017

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut: Eesti tööjõu-uuring, turismi mooduluuring, leibkonna eelarve uuring.

Aastatel 2016–2017 korraldab Statistikaamet seitse perioodilist uuringut:

•    Täiskasvanute koolituse uuring – 01.05.2016–31.12.2016
•    Eesti sotsiaaluuring – 01.02.2017–31.05.2017
•    Infotehnoloogia leibkonnas – 01.04.2016–30.06.2017
•    Euroopa sotsiaaluuring – 01.10.2016–30.01.2017
•    Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring – 01.03.2017–30.06.2017
•    SHARE – 01.03.2017–01.10.2017
•    Kultuuris osalemise uuring – 01.04.2017-31.12.2017

Kogu info uuringute kohta on olemas ka Statistikaameti veebilehel www.stat.ee ja meie küsitlejatel on inimesi külastades alati kaasas pildiga töötõend. Enne uuringu algust saadab Statistikaamet valimiisikutele teavituskirja juhuvalimisse sattumise kohta rahvastikuregistri andmetel põhinevale posti- või meiliaadressile. Statistikaameti isiku-uuringud tehakse üldjuhul silmast silma intervjuuna, mõnes uuringus on võimalik küsimustele vastata ka telefoni teel või veebis.

Perioodiliste uuringute tegemiseks värbab Statistikaamet igal aastal ajutisi küsitlejaid. Mõnes piirkonnas vajame juurde ka põhikohaga küsitlejaid, sest uuringute maht on suurenenud.

Kristiina Saar
Juhtivspetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakond
Statistikaamet
tel 625 9117
GSM 5682 5078

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee