Uudised ja teated

Vanemliku koostöö programm lahutavatele lapsevanematele

25. jaanuar 2017

Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus Katriito kutsub osalema: VANEMLIKU KOOSTÖÖ PROGRAMM LAHUTAVATELE LAPSEVANEMATELE.

Programm "Dialoog laste nimel" on mõeldud vanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes kuidagi kokkuleppele jõuda.

„Dialoog laste nimel" töötati välja Hollandis ning on osutunud tõhusaks vanemate suhtlemisprobleeme lahendavaks sekkumiseks. Programmi käigus tegeletakse vanemliku koostööga (ei ole paariteraapia) ja leitakse toimivamaid suhtlemismustreid. Programm EI käsitle paaride probleeme süvitsi ja ei eelda privaatsete teemade jagamist. Programmis osalevad ka paari ühised lapsed, kellega tegelevad 2 terapeuti eraldi grupis. Sekkumine on mõeldud tervele perele!

Programm koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast grupikohtumisest, võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel osalevad mõlemad partnerid ja nende ühised lapsed.
Grupikohtumised toimuvad üks kord nädalas laupäeviti ja kestavad koos kohvipausiga 2 tundi.
Lõuna-Eesti grupp alustab tööd 18. märtsil 2017 Tartus, Nõustamis- ja psühhoteraapia keskuses Katriito, Tiigi 61B.
Juhendajateks on pereteraapia väljaõppega perenõustajad ja pereterapeudid.

Registreerimine eelintervjuudele ja täiendav info: teele@katriito.ee, +37253400096
Programmi viiakse läbi Hasartmängumaksu Nõukogu toel ja on peredele tasuta.

Vajalik on mõlema lapsevanema osalus kõigil grupikohtumise kordadel.
Lisainfo: http://katriito.ee/eneseareng/dialoog-laste-nimel
teele@katriito.ee või tel. +37253400096

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee