Uudised ja teated

Konservide jagamine Helme vallas

06. jaanuar 2017

Helme vallale on riigi tegevusvarust eraldatud  2 363 sealihakonservi.            

Helme Vallavalitsus on otsustanud konservid jagada:
1. majanduslikes raskustes olevatele inimestele, kelle sissetulek jääb alla 390 euro kuus;
2. üksi elavatele vanaduspensionäridele;
3. rahvapensioni saajatele;
4. paljulapselistele peredele;
5. üksikvanemaga peredele;
6. toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele, kes ei saanud Euroopa Liidu toiduabi eelmise aasta sügisel st leibkonnad, kes ei saanud augustis ja septembris 2016 eelnimetatud toetusi. 

Konservide  soovijatel palume pöörduda Helme Vallavalitsuse sotsiaalametnike poole aadressil Tõrva linn, Tartu tn 20. Konservid väljastatakse allkirja vastu, iga leibkond saab 10 konservi.

Täpsem informatsioon Kaja Lepik tel 766 8458, Anne Kalme 766 8455                  

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee