Uudised ja teated

Valla arengukava uue redaktsiooni avalikustamine

23. september 2016

Helme valla arengukava 2010 - 2025 uue redaktsiooni eelnõu on avalikustatud valla veebilehel ja vallamajas  23.09. - 06.10.2016.

Kõigil valla elanikel on võimalus arengukava eelnõu kohta ettepanekuid teha kuni 06.oktoobrini e-posti aadressil postipoiss@helme.ee või Helme vallavalitsus Tartu tn 20 Tõrva linnas.

Arengukava eelnõuga saad tutvuda siin.

*Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete poolt tehtud ettepanekud arengukava täiendamiseks on märgitud kollasega.

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee