Uudised ja teated

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED ON SELGUNUD

12. juuni 2016

Omavalitsuste ühinemise küsitluses osales Helme vallas 287 inimest st 17,02% kõigist hääleõiguslikest inimestest. Ühinemist toetas 242 inimest (84,32% hääletanutest), ühinemist ei toetanud  45 inimest (15,68% hääletanutest). 

Nimeküsitluses osales 299 inimest, st 17,73% kõigist hääleõiguslikest inimestest. Nimevarianti „Helme vald" eelistas 278 inimest (92,98% hääletanutest) ja nimevarianti „Tõrva vald"  21 inimest (7,02% hääletanutest).

Rahvaküsitlus viidi kõigis omavalitsustes läbi ühtsetel alustel. Elektrooniline  küsitlus toimus 09.juuni kell 09.00 kuni 11.juuni kell 20.00. Hääletada sai ka küsitluspunktides.

Küsitluses osalesid rahvastikuregistris registreeritud vähemalt 16 - aastased Helme valla elanikud. 

Küsitlustulemused kinnitab volikogu oma otsusega.

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee