Uudised ja teated

HOMME ALGAB ÜHINEMISE RAHVAKÜSITLUS

08. juuni 2016

9.-11. juuni  toimub ühinemise rahvaküsitlus Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas. Küsitlusest saavad osa võtta kõik rahavstikuregistri järgselt Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas  elavad ja küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased elanikud.  

KÜSITLUS KOOSNEB KAHEST HÄÄLETUSEST
1.    Esimene hääletus selgitab välja, kas hääletaja toetab Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks  või  mitte (vastusevariandid toetan/ei toeta).
2.    Teine hääletus selgitab välja vastaja eelistuse tulevase omavalituse nime osas (vastusevariandid toetan nimevalikut  Helme vald/ toetan nimevalikut Tõrva vald).

KÜSITLUSES OSALEMISEKS ON 3 VÕIMALUST

Veebikeskkonnas  www.volis.ee  

Hääletada saab 9. juuni kella 9.00-st kuni 11. juuni kella 20.00-ni. Hääletamiseks on vajalik ID-kaart (PIN koodid) või Mobiil-ID .

Küsitluspunktis 

  • Helme vallamajas  N 9.juunil ja R 10.juunil  kell  9.00 -13.00 ja 14.00 – 17.00, L 11. juunil  9.00 – 13.00 
  • Jõgeveste külakeskuses N  9. juunil kell 9.30 – 11.00 
  • Kalme päevakeskuses  N  9. juunil  kell 11.30 – 13.00 
  • Helme päevakeskuses  N  9. juunil kell 14.00 – 15.30 
  • Helme raamatukogus  N 9. juunil kell 16.00 – 18.30 
  • Taagepera raamatukogus R 10. junil kell 10.00 – 12.00 
  • Taagepera külakeskuses   R 10.juunil kell 12.30 – 14.30 
  • Karjatnurme päevakeskuses  R  10.juunil kell 15.00 – 16.00

Helme valla inimesed saavad hääletada ka Tõrva linna, Hummuli ja Põdrala valla küsitluspunktides.

Küsitluspunktis hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument  (ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus).  
Hääletamine on elektrooniline, aga hääletajat abistab küsitluskomisjoni liige ja ID-kaardi PIN koodid ei ole hääletamiseks vajalikud.

Kodus

Kui isik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel   ei saa küsitluspunkti  hääletama tulla saab ta esitada avalduse kodus hääletamiseks. Avaldus tuleb esitada hiljemalt  9.juuni kella 17.00-ks     kirjalikult  vallamajja,  meiliga e-posti aadressile postipoiss@helme.ee või suuliselt, helistades tel 7668450 . Avalduses palume märkida ka oma tel nr. 

Ka kodus hääletamine on elektrooniline ja võib juhtuda, et internetilevi puudumise tõttu ei ole mõnes kohas võimalik hääletada. Kellel vähegi võimalik, palume eelistada küsitluspunkti!

Loodame  aktiivset osavõttu!

Kui hääletusest võtab osa rohkem kui 50% hääleõiguslikest isikutest on küsitluse tulemus valla nime osas volikogule siduv . Helme vallas on hetkeseisuga 1686  hääleõiguslikku elanikku.

Vaata lisaks Helme Vallavolikogu 19.05.2016.a määrus nr 14 "Elanike arvamuse väljaselgitamise kord"

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee