Uudised ja teated

Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

01. aprill 2016

Sotsiaalministeerium jagab Euroopa enim puudust kannatavate inimeste abifondi abil ostetud  toiduabi ka 2016. aasta kevadel.  

Sotsiaalministeeriumi partner, kes koordineerib toiduabi jagamist üle Eesti on Toidupank, kes omakorda teeb tihedat koostööd kohalike omavalitustega. 

2016. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, kes jaanuaris ja veebruaris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.  

Samuti on toiduabi õigus saada jaanuari ja veebruari kuu toimetulekutoetuse taotlejatel, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta ning toimetulekutoetuse taotlejatel, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri. 

Helme valla elanikele jagatakse toiduabi aadressil: Tõrva linn Aia t. 6.  15.aprill 2016. kell 12.00-15.00.

Kiri toiduabi saajale

Toiduabi jagamise graafik

Volikiri

Toiduabi komplekt

Info: sotsiaalnõunik Anne Kalme 766 8455, anne.kalme@helme.ee

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee