Uudised ja teated

LIIKLUSPIIRANGU KEHTESTAMINE

03. veebruar 2016

Seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega kehtestatakse alates 4. veebruarist 2016.a. Helme valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni.

Avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on suurema massiga sõidukitel lubatud liigelda ainult vallavalitsuse vastava eriloa alusel.

Lisainfo ja loa taotlemine: Andres Jurs, tel. 76 68 453, andres.jurs@helme.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee