Uudised ja teated

Mulgimaa Arenduskoda kinnitas strateegia aastateks 2014 - 2023

06. november 2015

Mulgimaa kultuuriruumi omavalitsusi ning seal tegutsevaid ettevõtteid ja kolmanda sektori organisatsioone koondava mittetulundusühingu Mulgimaa Arenduskoda üldkoosolek kinnitas 27. oktoobril tegevusgrupi strateegia aastateks 2014-2023.

Mulgimaa Arenduskoja strateegias keskendutakse kolmele suunale: ettevõtluse arendamine, külakeskkonna ja kogukonna arendamine ning paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine. 

LEADER-projektitoetuse kogumahuks Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas on 2,9 miljonit eurot. 

Strateegia eesmärkide elluviimiseks on planeeritud avada taotlusvoorud 2016. aastal. 

Strateegiaga on võimalik tutvuda Mulgimaa Arenduskoja koduleheküljel http://www.mulgimaa.ee/mak/ . 

Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimehe, Viljandi vallavanema Ene Saare sõnul on Leader-meede ainukene maaelu puudutav arengumeede, kus kohalikud vajadused, soovitud eesmärgid ja projektitoetuste hindamiskriteeriumid sõnastatakse piirkonna inimeste ja tegevusgrupi liikmete poolt. 

Mulgimaa Arenduskoda on üks kohalikest Leader-tegevusgruppidest Eestis, millel on kokku 99 liiget Valga- ja Viljandimaalt. Mulgimaa Arenduskoja liikmeteks on Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu ja Viljandi vallad, Mõisaküla ja Tõrva linnad ning nendes omavalitsustes tegutsevad mittetulundusühingud ja ettevõtted. 

Lisainfo: 

Ene Saar 
Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimees 
507 0846 

Autor: Anneli Roosalu, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee