Uudised ja teated

Helme ja Taagepera kalmistute  arhiivid on saanud avalikuks

26. oktoober 2015

Lõpule on jõudnud Helme valla kalmistute arhiivide sisestamine üle-eestilisse kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi. Haudi on veebipõhine andmebaas, mis sisaldab maetute andmeid, adresseeritud hauaplatse, platsi kasutajate andmeid ning kalmistukaarti. 

Haudiga on ühendatud avalik kalmistute portaal www.kalmistud.ee . See portaal loob huvilistele  juurdepääsu Haudi andmebaasi talletatud andmetele. Kalmistuportaali ülesandeks on aidata inimestel otsida kalmulisi, suhelda ja lahendada oma probleemid kalmistutega interneti vahendusel kiiresti ja mugavalt.

Helme kalmistute arhiiviandmete täpsustamine veel toimub. Surnute ja maetute registreid on eri aegadel peetud erinevalt, osa andmeid on hävinenud, osa andmetest on saadud käies platsilt-platsile hauatähistelt. Erinevad võivad olla ka nimede kirjapildid kalmisturaamatutes ja hauakividel. Puudulikud on andmed sünni- ja surmakuupäevade osas.  

Kui märkad kalmistuportaalis  ebatäpsusi või puudulikke andmeid oma  lähedaste hauplatsidel Helme kalmistul   või Taagepera kalmistul, siis anna sellest  kindlasti teada e-posti aadressil  maija.pallon@gmail.com  või postipoiss@helme.ee ;

Haudi infosüsteemi rakendamise, kalmistukaardi koostamise ja arhiiviandmete sisestamise kulud, kokku 11 048 eurot, kaeti Helme valla eelarvest. Täname Hummuli valda, kes ainsana naaberomavalitsustest leidis võimaluse projekti toetada 526 euroga. Edaspidi tuleb tasuda kuumakset, mis 2015.a on 60 eurot.

Autor: Helme kalmistu
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee